TIENS Генератор за дезинфекция, чрез Електролиза

454.74лв.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Този домашен Генератор за стерилизиращ разтвор, разработен и произведен от компанията, се контролира от микрокомпютър и използва нормална солена вода като суровина. Ефективната дезинфекция, е с много приложения, като например дезинфекция на дрехи, храна, битови продукти, както и всевъозможни други продукти, които се използват ежедневно. Той е безопасен, екологичен, нетоксичен и няма странични ефекти. Икономичен е. Той пази хигиената и здравето.  

Наслади се на здравословен и чист живот!

Уредът за дезинфекциране ви предлага чиста среда на живот. СТЕРИЛИЗИРА ДОМА & ПРЕЧИСТВА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ! 

Може ефективно да убие до 99% от бактериите. 

Как работи уреда?

Чрез електролиза на солевия разтвор се генерира НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР

Натриевият хипохлорит е силен окислител, който има силен бактерициден ефект и може да замести оксигенатите като избелващ прах. Водата Javelle може бързо да унищожи всички видове патогенни бактерии и вируси, като ешерихия коли, стафилококус ауреус, гъбички, Bacillus subtilis, черни спори и други патогенни бактерии и може да унищожи HBsAG.

Основният начин на действие на натриевия хипохлорит е да образува хипохлорна киселина, чрез нейната хидролиза. Хлороводородната киселина се разлага допълнително, за да образува нов екологичен кислород [O]. Изключително силната окислителна природа на новия екологичен кислород денатурира протеините и другите вещества върху бактериите и вирусите. По този начин прави летални патогенните микроорганизми.

На второ място, в процеса на стерилизация и убиване на вируси, хлороводородната киселина може не само да действа върху клетъчната стена и обвивката на вируса, но и тъй като молекулата на хидрохлорната киселина е малка и няма заряд, тя може да проникне и в тялото на бактериите (вирусите) и да взаимодейства с тялото на бактериите (вирусите). Органичните полимери като протеини, нуклеинови киселини и ензими претърпяват реакции на окисление, за да убият патогенните микроорганизми.

В същото време хлоридните йони, произведени от хипохлорна киселина, също могат значително да променят осмотичното налягане на бактериите и вирионите, причинявайки техните клетки да загубят активност и да умрат.

В допълнение, натриевият хипохлорит може също да разгради следите от пестициди, останали върху продукти като зеленчуци и плодове. Повечето пестициди са съставени от органични вещества и новият кислород, освободен от натриевия хипохлорит, може да окисли и разложи тези вещества.

Един дизинфекциращ уред, множество начини за употреба: 

  • Почистване на кухнята;
  • Дезинфекция на дрехи;
  • Дезинфекция на дома;
  • Дезинфекциране на плодове и зеленчуци;
  • Пречистване на морски храни и месо;
  • Дезинфекция на местата  където най-често цапа вашият домашен любимец;

С този уред, вие може да направите лесно дезинфектант: 

Необходимите са само вода и сол, а дезинфектантът може да се направи лесно за минути.

Лъжица сол ( с 25g ) + Малко вода ( до 2 литра) = Дезинфектант, който пречиства целия дом!  

Генераторът се управлява от микрокомпютър. Необходими са сол и вода, които са лесно достъпни у дома като суровини. могат да произвеждат ефективна, безопасна и нетоксична вода от Javelle бързо и удобно. Здраве и безопасност, не е нужно да се притеснявате за скритите здравословни проблеми, свързани с използването на дезинфектант.

 

 

Този уред не е предназначен за употреба от деца и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания за употребата му, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под надзор, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Мерки за безопасност: Инструкциите за безопасност са документ с насоки за правилна употреба на този уред. Потребителите трябва стриктно да следват инструкциите за безопасност за експлоатация, проверка и поддръжка на този уред. • Този уред трябва да се използва с надеждно заземен контакт тип шуко. • В случай, че уредът не работи правилно, моля, незабавно изключете захранването. • Не издърпвайте захранващия кабел, докато съхранявате или премествате продукта. Това може да причини опасност. • Не използвайте захранване с превишена мощност, универсален захранващ адаптер или свързващо устройство. • Използването на прекалено мощно захранване, универсален захранващ адаптер или свързващо устройство може да доведе до прегряване на кабела, което може да причини пожар. • За да избегнете токов удар, не докосвайте щепсела с мокри ръце. • Ако в резервоара за течност има остатък от разтвор, моля, затворете плътно капака и го поставете на място, защитено от светлина и недостъпно за деца. • Разтворът на натриев хипохлорит окислява металите. Следователно метални контейнери не могат да се използват за съхранение на стерилизиращия разтвор. Ако стерилизирате метални контейнери, почистете ги с вода веднага след стерилизацията и незабавно ги избършете. • Не пийте стерилизиращия разтвор. • Разтворът на натриев хипохлорит избелва тъканите, използвайте внимателно върху цветни или тъмни дрехи. В него не може да се накисва коприна и кожа. • За да избегнете токов удар, не докосвайте водата вътре в уреда, след като уредът е включен в електрозахранването. • Всеки път след приключване на производството на стерилизираща течност, излейте навреме разтвора от електролитната клетка в резервоара за съхранение на течности. Използвайте разтвора, който остане, възможно най-скоро. След това почистете електролитната клетка с чиста вода и подсушете, за да удължите експлоатационния живот на генератора. • За да удължите живота на генератора, избягвайте да оставяте солена вода в уреда за продължително време, без той да работи. Също така избягвайте да съхранявате разтвора от натриев хипохлорит, получен след електролиза, в електролитния резервоар за дълъг период. • Дезинфектантите, които съдържат хлор, не трябва да се използват с други дезинфектанти или почистващи продукти. Смесването на дезинфектант с миещи препарати за тоалетна произвежда токсичен газ, който може да раздразни гърлото, дихателните пътища и белите дробове и да причини отравяне. • Винаги съхранявайте дезинфектантите на място, недостъпно за деца и с добра вентилация. Избягвайте източници на топлина и слънчева светлина. • Компанията не носи отговорност за грешки, щети или други неочаквани събития, произтичащи от неспазване на описаните по-горе инструкции.
Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial