Програма за Реактивация на TIENS 2018г!

Промоционален План за 3 месеца

 

За бъдещото развитие на Световния пазар на TIENS, следвайки възгледите на Председателя Ли,

„ Да оценяваме новите приятели, да помним старите, да останем приятели завинаги“, TIENS ще отвори вратата за отличните, глобални бизнес партньори по време на тази Трета вълна на Развитие, приветствайки завръщането на всички бивши Дистрибутори, за изграждане и спечелване на нашите мечти и бъдеще заедно! Тази изключителна Програма за повторно активиране на дистрибутори в чужбина е както следва:

 1. Обхват:

Тази програма за Реактивация е насочена към бивши дистрибутори, които са регистрирани в Западна, Централна и Източна Европа и са напуснали TIENS поради една или друга причина и сега искат да се присъединят отново към TIENS. Тази програма, обаче изключва Дистрибуторите, които са отстранени от TIENS, поради непристойно поведение или поради нарушения на Политиките и Процедурите на фирмата.

Промоционален Период: 27.06.2018г. – 26.09.2018г. (3 месеца) 

 1. Право на участие:     
  1. Бившият Дистрибутор на TIENS, желае да се присъедини отново към компанията и е прадставил молба/заявление за Реактивация на дистрибуторския си номер;

Допитал се е за съгласие с най-близкият активен Лидер над него и до активните, под него ( важи за Дистрибутори с ранг 7* и нагоре )

 1. Изисквания за повторно активиране:
 • Дистрибуторите, които са постигнали ранг 6 * и по-нисък, трябва да закупят най-малко 50PV за един месец;
 • Дистрибуторите, които са постигнали ранг 7*, трябва да закупят най-малко 100PV за един месец;
 • Дистрибуторите, които са постигнали ранг от 8* и повече, трябва да закупят Платинен пакет ( или имат опцията да закупят - 400BV ПП + 2 Нови ДС x400BV Присъединителен Пакет);
  1. Дистрибуторът трябва да следва местните Политики и Процедури и след неговото или нейното повторно присъединяване неможе да нарушава никакви правила и политики на TIENS.
 1. Възстановяване на мрежата при успешно присъединяване:
 • Период: Дистрибуторът е бил изтрит от системата преди 27.07.2016г. ( по Предходния Компенсационен План );
 • Дистрибутори, които са постигнали ранг 7* и нагоре по предишния Компенсационен План, Името на Дистрибутора стои в системата на "Failure of renewal" и тези Дистрибутори ще бъдат променени с „Първоначалното си име“ в системата. Тяхната структура, APPV, ATNPV и ранг остават същите, тъй като те никога не са били изтривани. Следователно това ще бъде само "Коригиране на името" и дистрибуторите ще си възвърнат своите Дистрибуторски права.
 • Дистрибутори, които са постигнали ранг от 6* и надолу по Предходния Компенсационен план, вече не са в системата. Възстановяване на Личния, натрупан обем на продажбите (APPV), поддържане на оригинални връзки нагоре ( компресирани нагоре към 1-вата Активна Директна линия по-нагоре ), Възстановене на ранга (според личния кумулативен обем на продажбите, за да се определи нов ранг по новия Компенсационен План );
 • Период след 27.07.2016г.

Дистрибутори ( от всички рангове):

Името на Дистрибутора е "Failure of renewal" и името му ще бъде променено обратно на “Първоначалното име". Въпреки това тяхната структура, APPV, ATNPV и ранг остават същите, тъй като те никога не са били изтривани. Следователно, това би билa само “Kорекция на името" и дистрибуторите ще си възвърнат Дистрибуторството.