П като Петте елемента

Теорията за петте елемента, заедно с теорията Ин и Ян са философската основа, прилагана в Традиционната китайска медицина. Те описват всичко, което съществува във Вселената и Космоса, тоест човека, който е част от природата и спазва нейните закони.

Петте елемента - Wu Xing (Wu означава пет и Xing - движение или промяна) са взети от даоизма. За да обяснят материалния свят и процесите, които го управляват, древните философи направили някои обобщения на характеристиките на всички вещества, които го съставляват, както и отношенията помежду им. Според Теорията за петте елемента: дърво, огън, земя, метал и вода, описват всичко във Вселената. Всеки един от тези елементи проявява специфични свойства, но и те влияят момежду си и са в състояние на постоянно движение и промяна.

Китайците вярват, че Теорията за петте елемента описва всички циклични събития, които се срещат в природата: сезоните на годината, времето на деня, фазите на живота. Всеки един от петте елемента може да бъде свързан с определена част: органите на тялото, емоциите, аромати, цветове и др. По този начин всеки от нас е направен от 5 елемента, от които обикновено един е доминиращ.

 

Класификация на природата според Теорията за петте елемента

Елемент

Сезон

Растеж и развитие

Особеност на околната среда

Посока

Цвят

Вкус

дърво

пролет

покълване

вятър

Изток

син

кисел

огън

лето

растеж

жега

Юг

червен

горчив

земя

дъждовен сезон

трансформация

влага

среда

жълт

сладък

метал

есен

узряване

сухота

Запад

бял

лютив

вода

зима

съхраняване

студ

Север

черен

солен

Теория за петте елемента в Традиционната китайска медицина

Традиционната китайска медицина използва концепцията за петте елемента, за да обясни физиологичното функциониране на органите в човешкото тяло. Органите в китайската медицина се класифицират като Занг органи (на гърдите) и Фу органи (на корема), и те са в основата на функционирането на цялото тяло. Занг органите произвеждат и съхраняват, докато Фу органите действат, транспортират и елиминират.

Теория за петте елемента обяснява промените, които настъпват в тях, особено тези, които са патологични по своя характер. По този начин това е основата за диагностика и лечение в ТКМ, като съгласно Теорията на пета елемента, елементите противодействат един с друг и в същото време си сътрудничат. Само добре поддържания баланс между тях осигурява здравословния растеж и развитие. Ако един от елементите, се намира в излишък или в недостатъчно количество, това води до смущения в неговото функциониране.

Класификация на човешките органи според Теорията за петте елемента

Елемент

Занг органи

Фу органи

Петте сетивни органа

Тъкани

Емоции

дърво

черен дроб

жлъчен мехур

очи

сухожилия

гняв

огън

сърце

тънки черва

език

кръвоносни съдове

радост

земя

далак

стомах

уста

мускули

мислене

метал

бели дробове

дебело черво

нос

кожа и коса

тъга

вода

бъбреци

пикочен мехур

уши

кости

страх

Анализ според Теорията за петте елемента

Според китайската медицина, здравето ни зависи както от нас, така и от околната среда. Всеки орган функционира съгласно едни и същи цикли като характер. Техния баланс може да бъде нарушен от емоциите, храната, която консумираме или от околната среда, в която живеем. За да се радва на добро здраве, всеки трябва да премине анализ на разпространението и въздействието на петте елемента. Това ще обясни как всеки орган определя съответните си функции с кореспондиращия елемент и какво ще го доведе до състояние на хармония. Само тогава енергията може да тече през него без бариери, а това осигурява добро настроение и дълголетие.

 

Теорията за петте елемента, заедно с теорията Ин и Ян са философската основа, прилагана в Традиционната китайска медицина.