Онлайн декларация за поверителност

ТИЕНС България ЕООД

ЕИК: 201522957

ДДС номер: BG201522957

Адрес: гр.София 1303, бул.Тодор Александров 28

М.О.Л Айджун Ли

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТИЕНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТИЕНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД  ("Ние") поемаме ангажимент дa пазим и уважаваме Вашето лично пространство.

Настоящата Политика за Защита на личните данни, заедно с Условията за ползване, публикувани на нашия уебсайт, Общите условия и всички останали относими документи, определят условия, въз основа на които, личните данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Молим да прочетете настоящото внимателно, за да разберете практиките ни относно Вашите лични данни и тяхното обработване. Предоставяйки Вашите лични данни в Заявлението за регистрация, независимо дали по електронен път на www.tiens.bg   или на хартия, вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни.

По смисъла на Закона за защита на личните данни, администраторът на лични данни е ТИЕНС БЪЛГАРИЯ ЕООД с адрес гр. София 1303, бул. „бул.Тодор Александров 28" 

Ние обработваме личните данни в съответствие със закона, като целта на обработването на личните данни е да организираме и осигурим изпълнението на нашите задължения и защита на нашите права във връзка с вашата регистрация. Обработването на лични данни от нас се извършва съобразно правилата описани по-долу.

 1   Информация, която можем да събираме

Ние можем да събираме и обработваме следните данни за Вас:

При регистрация, когато закупувате наши продукти, свързвайки се с нас, задавайки ни въпроси или посещавайки нашият уебсайт поради различни цели, ТИЕНС БЪЛГАРИЯ събира следната информация от вас:

 • име
 • дата на раждане
 • адрес
 • имейл адрес
 • телефонен номер и мобилен телефонен номер
 • уникален консултантски ID
 • единен граждански номер
 • национален данъчен код или номер
 • социално осигурителен номер
 • данни за банкова сметка
 • име и фамилия на Вашия законен настойник, ако сте непълнолетен
 • и номер на паспорт (за консултанти, вземащи участие в международни конференции)

Ние се надяваме, че ще ни предоставите тази информация. Обаче, ако не искате да ни разкривате Вашата личностна – идентифицираща Ви информация, моля не я представяйте. Моля да бъдете наясно, че ако Вие не ни предоставите такава информация, в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали.

1.2      Информация, която събираме за Вас. Ние съхраняваме историята на Вашите покупки, Вашите нива в структурата на нашата на консултантската мрежа, Вашето представяне, новите лица, спонсорирани от Вас, т.н.

По отношение на всяко едно Ваше посещение на нашия сайт, ние можем автоматично да съберем следната информация:    

 • техническа информация, включително Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър с Интернет, Вашата  встъпителна информация, вид и версия на търсачка, времева зона, видове и версии за включване на търсачка, оперативни система и платформа;
 • информация за Вашето посещение, включително всички търсения от URL (Универсални указатели на ресурс) чрез и от нашия сайт (включително дата и време); продуктите, които сте разглеждали или търсели; време за реакция на страница, грешки при сваляне, продължителност на посещенията на определени страници, информационно взаимодействие върху страница (такова като преглед, кликвания, задържане на курсора), и използвани методи за отдалечен преглед на страница и всеки телефонен номер, използван, за да се свържете с нашия телефон за обслужване на потребители.

1.3 Информация, която получаваме от други източници. Ние можем да получаваме информация за Вас от други източници. Ние можем да получаваме информация за Вас, ако ползвате други уебсайтове, с които оперираме, или други услуги, които предоставяме. Ние също така работим в тясно сътрудничество с трети лица (включително, например бизнес партньори, подизпълнители в областта на услугите, свързани с техниката, разплащането и доставките, рекламирането на мрежи, доставчици на анализи, доставчици по намиране на информация, агенции за кредитна информация) и ние получаваме информация за Вас от тях.

2   Ползване на информацията

Ние използваме информацията, която имаме за Вас, по следните начини:

 • да изпълняваме задълженията си, възникнали по договори, сключени  между Вас и нас, и за да Ви предоставяме информацията, продуктите и услугите, които сте заявили да получите от нас, включително разрешаване на спорове, събиране на такси, отстраняване на нередности
 • да Ви предоставяме информация за други стоки и услуги, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте правили запитване
 • да Ви предоставяме права и придобивки, и други условия, които са приложими съгласно договорните отношения между Вас и нас
 • да спазваме другите нормативни актове, които са приложими към нашето сътрудничество с Вас, като например данъчни закони, социално-осигурителни закони, статистически задължения, т.н.
 • да контролираме и осигуряваме спазването от Вас на нашите правила и политики
 • да Ви предоставяме или да разрешим подбрани трети лица да Ви доставят информация за стоки и услуги, които предполагаме, че може да Ви заинтересуват.  Ние ще се свързваме с Вас чрез електронни средства (e-mail или SMS) само с информация за стоки и услуги, които са подобни на тези, които са били предмет на предишна продажба или на преговори за продажба към Вас. Ще действаме по този начин само, ако Вие се съгласили с това. Ако си промените мнението и не искате ние да ползваме Вашите лични данни по този начин, или не искате Вашите данни да преминават към трети лица за маркетингови цели, моля: изберете релевантното означение във Вашия профил или се свържете с отдела „Обслужване на клиенти” чрез изпращане на имейл до office@tiens.bg 
 • за да Ви уведомяваме за промените в нашите услуги;
 • да осигурим, че съдържанието на нашия сайт е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър
 • да осигурим ефективно управление на мрежата от наши консултанти от нас самите, но и също от други членове на нашата мрежата от консултанти (главно Вашия спонсор)
 • да администрираме нашия сайт и за наши вътрешни операции, включително отстраняване нередности, анализиране на данни, тестване, проучване, статистически цели и проучвания
 • да подобрим нашия сайт, така че да осигурим представяне на съдържанието по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър
 • да Ви позволим да използвате в интерактивните възможности на нашата услуга, когато Вие изберете да направите това
 • да опазваме сигурността и безопасността на нашия сайт
 • да оценим или да установим ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да Ви представим адекватна реклама, включително да представим удовлетворението на потребителя и подобни проучвания
 • да правим предложения и препоръки към Вас и другите потребители на нашия сайт по отношение на стоки или услуги, които могат да бъдат интерес за Вас или за тях
 • да отговаряме на искания и законови изисквания от регулаторни органи или други власти.   

 3   Разкриване на Ваша информация

3.1      Ние не продаваме, не отдаваме под наем или не търгуваме Вашите Лични Данни.

3.2      Ние можем да предоставим достъп до Вашата лична информация и да позволим нейната обработка от дружества, които са членове на нашата група  (основно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества), за да ни подпомогнат при изпълнение на дейностите, описани по-горе в точка 2 (Ползване на информацията).

3.3      Ние можем да предоставим достъп до Вашата информация и да позволим нейната обработка съгласно стриктно дефинирани предмет и цел на подбрани трети лица като:

 • бизнес партньори: доставчици и подизпълнители за изпълнение на всеки договор, сключен с тях или с Вас. Това включва: превозвачи, агенции за събиране на кредити, доставчици на факторинг услуги, доставчици на логистични услуги (като вземане и опаковане), услуги за подпомагане на потребителите, т.н. 
 • други членове на нашата мрежа от консултанти (главно на Вашия спонсор в нашата мрежа и на консултантите, които са едно ниво под Вас) с цел ефективното управление на нашата мрежа от консултанти. Ако не искате ние да предаваме Вашите данни към други консултанти в мрежата за горните цели, моля свържете се с отдела „Обслужване на клиенти” чрез изпращане на имейл до office@tiens.bg  или като се обадите на телефон +359 2 483 67 14 или 0884 173 356.
 • Рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват данните, за да изберат и поднесат релевантните обяви към Вас и другите. Ние не разкриваме информация за физическите лица, с която информация последните могат да бъда идентифицирани, на нашите рекламодатели, но ние можем да им предоставим обща информация за нашите потребители (например, можем да ги информираме, че 500 мъже на възраст под 30 години са отваряли тяхна реклама в даден ден). Ние можем да ползваме такава обща информация, за да съдействаме на рекламодателите да достигнат вида аудитория, която те целят. (Например, новоприсъединени консултанти от определена област).
 • Доставчици на анализ и търсачки, които ни съдействат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт.
 • Агенции за кредитна информация с цел оценяване на Вашия кредитен рейтинг, когато това е наше условие, за да сключим договор с Вас.
 • Доставчици на технически решения, позволяващи ни да Ви изпращаме нашите съобщения (включително маркетингови съобщения или проучвания за удовлетвореността на потребителите, когато сте се съгласили да получавате такава информация) например, доставчици на колективни имейл съобщения, доставчици на колективни текстови съобщения.

Ако не искате ние да предаваме Вашите лична информация към горепосочените трети лица за горните цели, моля свържете се с отдела „Обслужване на клиенти” чрез изпращане на имейл до [office@tiens.bg] или като се обадите на следния телефон +359 2 483 67 14.

Ние също така можем да разкрием Вашата лична информация на трети лица:

· В случай, че ние продаваме, купуваме или по друг начин прехвърляме каквито и да е дейност или активи, като в този случай ние може да разкрием Вашите лични данни на бъдещия продавач, купувач или приобретател на такива дейност или активи.

· Ако нашето дружество или всички негови активи се придобият от трето лице, в който случай личните данни, съхранявани от нашето дружество за неговите потребители ще бъде един от прехвърлените активи.

·Ако ние сме длъжни да разкрием или да споделим Вашите лични данни, за да спазим което и да е законно задължение, или с цел да изпълним или да приложи нашите политики и / или условия за ползване и / или други приложими договори; или да защитим нашите права, имущество или безопасността на нашите потребители, или други. Това включва обмена на информация с други дружества и организации за целите на защитата от измами и за намаляване на кредитния риск.

4   Как и Къде съхраняваме Вашите лични данни?

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас се съхранява на защитени сървъри. Всички сделки, извършени чрез онлайн плащания, ще бъдат криптирани чрез използване на SSL технология и ще бъдат обработвани от трети лица - доставчици. Ние не събираме или не съхраняваме кредитна и дебитна картова информация за онлайн сделки.

Данните, които ние събираме за Вас, могат да се прехвърлят, и да се съхраняват в, местоназначение в или извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП") в съответствие с местното законодателство за защита на личните данни. Тези данни могат също да се обработват от служители, работещи извън ЕИП, в съответствие с местното законодателство за защита на личните данни, които служители работят за нас или за някой от нашите доставчици. Такива служители могат да бъдат ангажирани, наред с други дейности, за изпълнението на Вашата поръчка, за обработката на данните Ви за разплащане, за обработката на Вашите права по Вашия План на Успеха и за предоставяне на услуги за подпомагане. С изпращането на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка. Ние ще предприемем всички стъпки, които са разумно необходими, за да се осигури, че данните Ви се третират безопасно и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и съгласно приложимите закони.

5   Дължима грижа

В случаите, в които сме Ви дали (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава възможност за достъп до определени части на нашия сайт (наричани по-долу Ваш „Акаунт"), Вие сте отговорни да запазите тази парола в тайна. Ние Ви молим да не споделяте паролата с никого. Ако все пак споделите паролата си с други хора, Вие ще бъде отговорен за всички действия, предприети от името на Вашия Акаунт. Ако изгубите контрол над Вашата парола, Вие може да загубите реален контрол над Вашите лични данни и може да станете субект на правно обвързващи действия, предприети от Ваше име. Ето защо, ако вашата парола е компрометирана поради някаква причина, трябва незабавно да ни уведомите и да промените паролата си. Ние никога няма да искаме Вашата паролата, освен по време на влизането Ви във Вашия Акаунт. Нашите служители подлежат на допълнителни изисквания в областта на защита на информацията.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предадени чрез нашия сайт; всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

6   Вашите права

6.1 Маркетингова информация. Вие имате право да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели. Ние обикновено ще Ви информираме (преди събирането на Вашите данни), ако възнамеряваме да използваме Вашите данни за такива цели, или ако ние възнамеряваме да разкрием Ваша информация на трето лице за такива цели. Вие можете да упражните правото си да предотвратите такова обработване чрез отбелязване на определени полета върху заявленията за регистрация, които използваме, за да събираме Вашите данни. Можете също така да упражните правото си по всяко време, като изберете съответното поле във Вашия профил или се свържете с нашия отдел „Обслужване на Потребители” чрез изпращане на имейл до office@tiens.bg  или като се обадите на телефон +359 2 483 67 14.

6.2   Достъп до информация. Поправяне и заличаване. Вие имате право на достъп до информация, отнасяща се до Вас, както и да поискате нейното поправяне или заличаване. Вие може да видите, прегледате и промените повечето от личните Ви данни, като влезете във Вашия Акаунт/профил. Като цяло, ние няма да променяме ръчно Вашите лични данни, тъй като проверката на тяхната идентичност от разстояние може да се окаже трудно. Поради това, ще бъде Ваша отговорност да актуализирате своевременно лични си данни, ако те се променят или са неточни. По Ваше искане до отдел на ТИЕНС «Обслужване на клиенти», e-mail office@tiens.bg , уебсайт www.tiens.bg  или на телефон +359 2 483 67 14, ние ще заличим Вашия Акаунт, веднага щом това стане възможно, в съответствие с приложимото право. Ние ще задържим лични данни от заличените акаунти, за да спазим приложимия закон, за да предотвратим измами, за да съберем дължими такси, за решаване на спорове, за отстраняване на проблеми, за да съдействаме при всички разследвания, и за да предприемем други действия, разрешени по закон.

7   Предоставяне за обработка на лични данни – Вашите задължения

В качеството Ви на член на нашата мрежа от консултанти, ние Ви предоставяме за обработка лични данни на други членове на нашата мрежа от консултанти въз основа на посоченото по-долу.

Ние Ви предоставяме за обработка лични данни съгласно обхвата и за целта, определена в Общите условия, а Вие заявявате, че ще обработвате тези данни по начин, осигуряващ  спазване на изискванията, предвидени в Закона, и по-специално спазването на правилата, отнасящи се до обработването и защитата на предоставените данни.
Единствената цел на обработването от Вас на лични данни, е да изпълнявате разпоредбите на Общите условия.

 

В частност Вие сте длъжен:

·     да обработвате личните данни, които са Ви предоставени от нас, само за целта, описана по-горе,

·    да не предприемате никакви действия, целящи да направят личните данни достъпни по начин, който не е описан тук, освен ако общи императивни разпоредби на закона предвиждат друго,

·   да върнете незабавно предоставените Ви лични данни след прекратяване на Вашите отношения с нас (т.е. при Ваша дерегистрация като наш Консултант), и да премахнете тези данни от всички електронни носители на данни, на които са записани от Вас за постигане на целта, описана по-горе.

Ние си запазваме правото да извършим одит на прилаганите от Вас методи за защита на личните данни, които са Ви предоставени. Вие сте длъжен да ни предоставите възможност за провеждане на такъв одит веднага след като от Вас е било поискано това.

Вие заявявате, че ще отговаряте незабавно и коректно на всеки въпрос, зададен от нас по отношение на обработката на лични данни, предоставени въз основа на тази Политика за Защита на Личните Данни и Общите условия, в частност на тези, свързани с мерките за защита на личните данни, прилагани от Вас.

Ние Ви даваме възможност да обработвате личните данни в обхвата и за целта, определена в Общите условия, в частност в ИТ системите и под формата на хартиен носител, а също и да предоставяте допълнителни упълномощавания за обработка на данните към лицата, които Ви сътрудничат, на основание на граждански договори, при условие, че ще осигурите чрез договор тези лица да спазват всички изисквания по отношение на обработката и защитата на данните, с който сте обвързван, и при условие, че ние приемем тези лица като Ваши подизпълнители за обработката на данните.

Постигнато е съгласие между нас и Вас, че ако файловете, съдържащи лични данни, се изпращат между нас, такива файлове ще бъдат обезопасени по време на предаването им по обществената мрежа с криптографски средства за защита на личните данни.

Ние имаме право да прекратим Вашата регистрация като консултант, ако използвате личните данни в нарушение на тази Политика за Защита на Личните Данни.

Ние не носим отговорност за Вашите задължения към трети лица, произтичащи от обработването на лични данни в нарушение на тази Политика за Защита на Личните Данни и Общите условия или за Вашите задължения към лицата, упълномощени от Вас да обработват лични данни.

8 Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта), за да Ви отличи от други потребители на нашия уебсайт. Това ни помага да Ви предоставим добър опит, когато търсите в нашия уебсайт, а също ни позволява да подобрим нашия сайт. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността.

Някои бисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя.

Ние предлагаме определени услуги, които са достъпни само чрез използването на бисквитки. Като цяло, бисквитките изпълняват до четири различни функции:

8.1 Съществени Бисквитки

Някои бисквитки са от съществено значение за оперирането на системата. Например, някои бисквитки ни позволяват да идентифицираме регистрирани потребители и осигуряват те да имат достъп до цялата система. Ако регистриран потребител избере да деактивира тези бисквитки, Потребителят може да не бъде в състояние да има достъп до цялото съдържание на системата.

8.2 Експлоатационни бисквитки

Други бисквитки могат да се използват за анализ на това как потребителите използват системите и да наблюдават работата на системата. Това ни позволява да предоставим високо-качествен опит чрез персонализиране на предлагането и бързо идентифициране и коригиране на проблемите, които възникват. Например, експлоатационните бисквитки могат да се използват, за да се проследява кои страници са най-популярни и да се определи защо някои страници получават съобщения за грешки. Тези бисквитки могат също да бъдат използвани, за да се отбележат продукти или услуги на сайта, които ще бъдат от интерес за потребителите, базирани на използването им от Системата.

 

8.3      Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използвани, за да се запомнят някои предпочитания на нас потребителите.

8.4      Бисквитки за поведенчески насочени реклами

Ние можем да използваме бисквитки, за да предоставим на потребителите реклами, които са относими за тях и за техните интереси. ТИЕНС може също да използва бисквитки на трети лица по отношение на проучване на пазара, проследяване на приходите, подобряване на функционалността на сайта и контролиране спазването на тези условия и политиката за авторското право.

Потребителите винаги са свободни да откажат от бисквитките, ако техния браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от Системите на ТИЕНС. 

9   Промени в Политиката за Защита на Личните Данни

Всички промени, които може в бъдеще да направим в нашата Политика за Защита на Личните Данни ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и, когато е възможно, Вие ще бъдете уведомен по електронна поща или по друг начин. Измененията ще бъдат на разположение в нашите офиси. Те ще бъдат в сила от датата на публикуване. Използването на сайта след публикуването на изменената Политика за Защита на Личните Данни или подаването до нас на поръчка, ще се счита за приемане на такива промени.

10 Контакти и жалби

Въпроси, коментари и искания относно настоящата Политика за Защита на Личните Данни са приветствани и трябва да бъдат адресирани до нашия отдел „Обслужване на клиенти” на имейл office@tiens.bg  телефон +359 2 483 67 14.

Дата на публикуване: 18.11.2016г.